tisdag 9 augusti 2011

Läsvärt: Perfekt matsmältning av Deepak Chopra

Den här boken lånade jag redan för flera månader sedan, men fick nu först läst då det var flera andra böcker i kö. Den var däremot betydligt mer lättläst än jag anat. Jag läste den slutligen på några dagar.

Boken är skriven år 1994 och har 130 sidor men väldigt sparsamt med bilder.

Deepak Chopra, http://deepakchopra.com, är läkare och expert på ayurvedisk läkekonst. Han har ett eget behandlingcenter i USA, och han skriver böcker och föreläser. På twitter har han i skrivande stund 588 689 följare: http://twitter.com/DeepakChopra (och på några timmar hade antalet stigit med 180 personer!).

Chopra förespråkar, liksom så många andra av de läkare jag respekterar och beundrar, att man ska leva i balans med sin egen kropp. En stor del, den allra största, utgår från en fungerande matsmältning. Chopra berättar ingående om matsmältningens funktion, och vad som kan gå på tok på vilket ställe, och vad man kan göra för att förbättra situationen.

Ayurveda är något jag länge haft längtan att stifta bekantskap med. Jag har gått två kurser i kinesisk läkekonst, men på något sätt känner jag en allt större dragning till Ayurveda. Som ju kan ses som ytterligare ett sätt att förklara samma fysiologiska och mentala processer med, de två står i ingetslags konflikt sinsemellan. Ayurveda lär vara den allra äldsta hälsoläran människan känner till.

I Ayurveda är kroppen en del av naturens kontinuum, och ett dynamiskt energifält.Vår fysiologi är intelligent, och de fysiologiska funktioner som styr utbyte av celler och molekyler är beroende av denna intelligens. I kvantfysiken har man kommit fram till att människokroppen är uppbyggd av atomer. Men de hör ju alla till ett energifält.

Chopra talar om kroppens egen läkning, återskapandet av hälsa. Vilken av kroppens mekanismer ansvarar för läkningen? Givetvis inget organ ensamt. Redan när ett litet sår läks händer tusentals olika processer i kroppen, och vi förstår inte ens en bråkdel av dem. Inget medicinskt ingrepp kan imitera det som händer. Enligt Ayurveda är just kroppens självläkning en av dess allra viktigaste egenskaper.

Ayurveda ser matsmältningen som en process där kroppen extraherar intelligens ur födan och omvandlar den till sådan intelligens som behövs i kroppen. Det är därför kosten är så grundläggande för kroppens balans (homeostas) och självläkningsförmåga. Kroppens funktioner har inbyggda inställningar som reglerar balansen. Ögonens pupiller justerar sig enligt ljuset. Molekylerna i blodomloppet färdas dit de ska - hormoner, näringsämnen och många fler.

Ännu en sak jag vill ta upp om bokens innehåll är doshorna. Ayurveda tror inte på den strikta åtskillnaden mellan kropp och sinne. Ayurveda förklarar hur kroppens styrs genom de så kallade doshorna, de styrande elementen: Vata, Pitta och Kapha. Vata reglerar rörelse, Pitta styr ämnesomsättningen och Kapha reglerar kroppsstrukturen. Din kropp behöver alla tre, i varje cell. Som sagt är det ett sätt att förklara, inget konstigare. Och det stämmer ju att varje cell har rörelse, ämnesomsättning och struktur.

Men doshorna dominerar i varje människa i olika grad. Du kan vara en Vatta-typ, en Pitta-typ eller en Kapha-typ, eller en blandning av två, eller av alla tre. Jag gjorde ett test i boken som visade sig att jag hör till den ovanligaste typen, som är en blanding av alla tre. Olika typer har mer eller mindre anlag för att drabbas av olika sorters fysiska problem, som förstoppning eller gasbildning.

Det sista och det viktigaste jag vill ta upp är vikten av hur man äter, inte bara vad, som beskrivs noggrant i boken och betonas i många sammanhang. Jag kan bara hålla med. Detta tema återkommer i varje bok jag läser om naturlig hälsa. Folk är så benägna att ta till mediciner för halsbränna, förstoppning, diarré, smärtor, osv. När så mycket skulle lösas genom att äta på rätt sätt. Jag kanske återkommer till detta i ett skilt inlägg, så viktigt tycker jag det är.

En läsvärd bok, med andra ord. Jag tippar på att Chopras övriga böcker också är läsvärda.
_

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar