lördag 18 juni 2011

Läst: Sjukdomars uppkomst av Henrik Brändén

Det här var en intressant och lärorik bok, även om den inte var så speciell egentligen. Underrubriken lyder "Varför blir man sjuk?", och det var så klart det som intresserade mig.

Boken är skriven år 2007 och har ca 240 sidor i relativt litet format. En del bilder ingår också.

Brändén går ingående igenom hur bakteriesjukdomar uppkommer, samt andra infektionssjukdomar, hur immunförsvaret fungerar och vilka sjukdomar som har med immunförsvarets funktion att göra. Bokens sista del behandlar andra sjukdomar, som ärvda sjukdomar, cancer, hjärtinfarkt och stroke, KOL och alzheimer.

I början förklaras ingående hur bakterier är uppbyggda och vilka vägar den försöker sprida sig i mänskokroppen. Också virus och parasiter beskrivs. Och så hur kroppens försvar reagerar på dessa: först olika typer av fagocyter och komplement, sedan själva immunförsvaret. Spännande hur kroppen har så många system för att bli frisk, tycker jag!

I slutet fanns ett appendix med intressanta texter om bland annat infektionssjukdomarnas historia. Liksom jag läst i många andra källor verkar ju de flesta infektionssjukdomar ha uppkommit först i samband med civilisationen och jordbrukbrukets ankomst. Många sjukdomar spreds till oss från husdjuren, t.ex. influensa, mässling, smittkoppor och turberkulos.

Det bästa med boken var att den var lättläst och på "lagom" nivå för mig. Saker förklarades detaljerat men på ett bra sätt, med bilder till. Nu fick jag också en gång för alla klart för mig vad skillnaden mellan influensa och förkylning är (även om forskarna fortfarande inte är ense om hur förkylning uppkommer!), och varför snoret ibland är gult och tjockt, och ibland rinnande. Det är ju döda fagocyter som gör snoret gult, samma som gör varet gult. Och de kommer när det finns bakterier att bekämpa, inte ännu i en vanlig virusinfektion, som förkylning, eller ens influensa.

En enda vanlig sjukdom saknade jag i boken, kanske den vanligaste av alla i min omgivning, nämligen öroninfektion. Annars var alla de vanligaste och även historiskt sett viktigaste krämporna med.

Och en sak vill jag kritisera boken för. Redovisandet för hur hjärtsjukdom och ateroskleros var ganska svagt, även då jag beaktar att boken är 4 år gammal. Där stod till exempel att grädde och smör försämrar kolesterolet ger ateroskleros. Som källa till det stycket hade författaren tydligen använt en enda professor från Karolinska Institutet, vilket är ganska kortsynt i ett så väldigt debatterat ämne. Författaren kunde hellre ha läst en bra och mer vetenskaplig bok om kolesterolet, t.ex. av Uffe Ravnskov.
_

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar